Magnet ToyMagnetic MaterialMagnetic LifterMagnetic Separator for Wet ApplicationMagnetic Separator for Dry ApplicationMagnetic Tool

Magnetic Separator for Dry Application

• ICELANDIC CO., LTD.


Crossbelt Magnetic Separator

- Overband Magnetic Separator

แม่เหล็กรุ่นนี้ ใช้ในการคัดแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่ เคลื่อนตัว มาบนสายพาน ด้วยความเร็วสูงโดยอัตโนมัติ ด้วยความแรงของสนามแม่เหล็ก ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ที่ล้ำด้วยประสิทธิภาพ ทำให้เศษเหล็กที่ กองตัวอยู่ใต้วัตถุดิบ บนสายพาน โดนดึงออกจากกองวัตถุดิบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Suspended Magnet - Lifting Plate / Suspended Magnet

แม่เหล็กรุ่นนี้ ใช้กำจัดเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบ ที่เป็นเม็ด หรือจับกันเป็นก้อน ออกจากสายพานลำเลียง  แม่เหล็กชนิด นี้จะเหมาะสำหรับหน้างาน ที่เศษเหล็กไม่เยอะ เพราะผู้ใช้จะต้อง ปลดเศษเหล็กออกเองด้วยมือ ไม่ใช่ปลดแบบอัตโนมัติ
Cascade Magnet

- Cascade Magnet / Magnetic Hump

แม่เหล็ก รุ่นนี้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการกำจัด เศษเหล็กจำนวนมากที่ลำเลียงมา พร้อมกันกับวัตถุดิบ เช่นจำพวกอุตสาหกรรมเคมี เส้นใย แร่ อาหาร ทราย และ
เมล็ดพีชต่างๆ สนามแม่เหล็กกำลังสูงจะทำการดักจับ เศษเหล็กที่เจือปนลงมากับวัตถุดิบ และแม่เหล็กจะ ปลดเศษเหล็กออกได้ โดยใช้ระบบ pneumatic
Perma Plate Magnet

- Perma Plate Magnet

แม่เหล็กรุ่นนี้ใช้ในการคัดแยก เศษเหล็กออกจากวัตถุดิบจำพวก เมล็ดพืช ทราย อาหารสัตว์ พลาสติก แร่ อาหาร สารเคมี ฯลฯ แม่เหล็กรุ่นนี้ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย และให้กำลังแม่เหล็กที่สูงมาก
Lattice Magnet with Housing

- Lattice Magnet with Housing

แม่เหล็ก รุ่นนี้ใช้ในการแยกเศษเหล็กชิ้นเล็กๆ ออกจากวัตถุดิบ ทั้งชนิดเปียก และชนิดแห้ง เช่น เม็ดพลาสติกอาหาร เครื่องสำอางค์ น้ำตาล เครื่องเทศ สารเคมี เมล็ดพืช แร่ ฯลฯ ความแรงของแม่เหล็ก รุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพสูงมาก ความเข้มสนามแม่เหล็กสูง 10,000 เ้กาส์ ขึ้นไป ทำให้แม่เหล็กสามารถดักจับผงเหล็กขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

Lattice Magnet

- Lattice Magnet / Grid Magnet

แม่เหล็ก รุ่นนี้ใช้ในการแยกเศษเหล็กชิ้นเล็กๆ ออกจากวัตถุดิบ ทั้งชนิดเปียก และชนิดแห้ง เช่น เม็ดพลาสติกอาหาร เครื่องสำอางค์ น้ำตาล เครื่องเทศ สารเคมี เมล็ดพืช แร่ ฯลฯ ความแรงของแม่เหล็ก รุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพสูงมาก ความเข้มสนามแม่เหล็กสูง มีหลายรุ่นหลายเกาส์ให้เลือก
Magnetic Tube

- Magnetic Bar / Magnetic Rod

แม่เหล็ก รุ่นนี้ใช้ในการแยกเศษเหล็กชิ้นเล็กๆ และผงเหล็ก ออกจากวัตถุดิบหลากหลายประเภท เหมาะกับงานในห้องแล็ป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาต่างๆ

Drum Separator Magnet

- Magnetic Drum Separator

แม่เหล็ก รุ่นนี้ใช้ในการกำจัดเศษเหล็กจากวัตถุดิบที่เป็นเม็ด หรือผง เช่นวัตถุดิบ อาหาร สัตว์ ปุ๋ย แร่ น้ำตาล แป้งมัน และอุตสาหกรรมเคมี แม่เหล็กรุ่นนี้ จะคัดแยกเศษเหล็ก โดยอัตโนมัติ เหมาะกับงานที่มี capacity สูง และไม่สามารถหยุด line ผลิตเพื่อทำความสะอาดเศษเหล็กออกจาก บนตัวแม่เหล็กได้
Magnetic Pulley

- Magnetic Head Pulley

แม่เหล็ก รุ่นนี้ใช้ในการแยกเศษเหล็กออกจาก วัตถุดิบที่เคลื่อน ที่มาบนสายพาน โดยแม่เหล็กจะดูดเศษเหล็กไปยังใต้สายพาน แล้วแม่เหล็กจึงจะปล่อยเศษเหล็ก ทิ้งให้ตกไปในถังเก็บเศษเหล็ก

Pipe Magnet

- Pipe Magnet / Bullet Magnet

แม่เหล็ก รุ่นนี้ใช้ในการแยกเศษเหล็กออกจาก วัตถุดิบที่เป็นผง หรือเม็ด เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โรงปูนซีเมนต์ โรงงานทำสี โรงสีข้าว โรงงานอาหารสัตว์ ฯลฯ แม่เหล็กรุ่นี้ เป็นแม่เหล็ก แรงดูดสูง กำเนิดสนามแม่เหล็กรอบตัว ทำให้มีประสิทธิภาพ ในการกำจัดเศษเหล็กสูง
Super Duct Magnetic Separator

- Super Duct Magnetic Separator

แม่เหล็ก รุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่มีปริมาณ การผลิตสูง เพราะปากทางเข้าของวัตถุดิบมีขนาดกว้าง จึงป้องกันการอุดตัน ของวัตถุดิบได้ดี แม่เหล็กแรงดูดสูง มีประสิทธิภาพในการดักจับเศษเหล็กเป็นอย่างดี

Eddy Current Magnetic Separator

- Eddy Current Magnetic Separator

สนามแม่เหล็กชนิดพิเศษ รุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้ ในอุตสาหกรรม ที่ต้องการ แยกเศษอลูมิเนียม ทองแดง ออกจากวัตถุดิบที่ วิ่งมาบนสายพาน ลักษณะการออกแบบเป็นพิเศษของ สนามแม่เหล็กคือ การกระตุ้นใ้ห้โลหะอลูมิเนียม และทองแดง มีประจุขั้วเดียวกันกับสนามแม่เหล็ก ทำให้อลูมิเนียม และทองแดงโดนผลักออกไปอีกช่องทางหนึ่ง

Home | ติดต่อสอบถาม | แผนที่ | โรงงาน | คุณภาพ | บริการ | Policy | Site Map (c) 2006 Icelandic Co., Ltd. All rights reserved